Ofiçina ASI – Makineria për prodhimin e peletave për ngrohje

Ofiçina ASI – Makineria për prodhimin e peletave për ngrohje

  • Post author:
  • Post category:Lajmerime

Sipas vendimit te qeverise, te gjitha institucionet shteterore duhet te pajisen me kaldaja ose soba me baze si lende djegese biopeletin. Duke u nisur nga ky fakt ne vendosem te ndertonim makinerine me efektive qe mundem, e cila punon me mbetjet e mobilerive, me tallashin e mbetur dhe me beresine e kokrrave te ullirit. Kjo makineri mundeson furnizimin e kaldajave me lende djegese me kosto minimale prodhimi dhe kosto zero per materialet e lendes djegese. Karakteristikat e kesaj makinerie jane si me poshte:

  • Prodhimtari deri ne 80kg/ore
  • Motorr i fuqishem 7.5kW
  • Monitorim voltazhi dhe amperazhi
  • Punon me mbetje (si psh. tallashi) pa pagese
  • Presohen, pervec tallashit, edhe beresia e kokrres se ullirit